Nemzeti Művelődési Intézet Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Irodája

Ismertető

/storage/files/files/2016/B_A_Z_2015__beszamolo_,ppt típusú fájlBemutató a 2015-ös év eredményeiről

Földrajzi adottságok:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye az ország második legnagyobb, földrajzi adottságait tekintve legváltozatosabb megyéje. Legmagasabb pontja a Bükk-vidéken található Kukucsó-hegy, amely 945 méter magas. A megye turisztikai vonzerejét olyan látványos természeti értékek adják, mint például az Aggteleki Nemzeti Park és cseppkőbarlang, amelyet az UNESCO 1995-ben a Világörökség részévé nyilvánított. A Bükki Nemzeti Parkhoz tartozó festői szépségű Garadna-völgy és a Hámori-tó, az Európában egyedülálló Barlangfürdő, vagy éppen a Tokaj- hegyaljai borvidék, ami a finom borok szerelmeseinek paradicsoma.

A megye romantikus középkori várak és várromok hazája is: ezek közül kiemelkedik Diósgyőr Vára, a Sárospataki Rákóczi Vár, Boldogkő vára és Szerencs vára valamint a regéci, a dédesi és a gönci vár romjai.

Védjegyül szolgáló hungarikumok többek között: a Tokaji aszú, Gönci barackpálinka, Matyóhímzés, Károli-Biblia.

 

Történelem:

A megye nevében, a királyi Magyarország három egykori vármegyéjének (Borsod, Abaúj, Zemplén) emlékét őrzi. A mai Borsod-Abaúj-Zemplén megyét alkotó vármegyék területében és jogi helyzetében a XIX. század közepétől következtek be változások. Többszöri összevonás és különválás után a döntő változást az I. világháborút követő Trianoni békeszerződés aláírása hozta meg. 1950 után a három területi egységet (Borsod, Abaúj, Zemplén) egy közigazgatási centrum, Miskolc megyeszékhellyel önálló egységgé szervezték, ami napjainkban is így működik.A két háború között és a második világháború után Miskolc, valamint a vegyiparral kiegészülve a Sajó-völgy Magyarország nehéziparának fellegvára volt. Az 1990 utáni rendszerváltással és a térség gazdasági átalakulásával ennek jelentős része megszűnt, s a megye számos gazdasági és társadalmi ellentmondással küzdött. Az Európai Unióhoz való csatlakozás után lassú gazdasági fejlődés kezdődött el.

 

Kulturális élet:

A megye 358 településén 189 közművelődési, és kulturális intézmény működik. 166 társadalmi szervezet közművelődési feladatokat is ellát megyében. Az intézmények jelentős része többfunkciós, azaz könyvtárral, filmvetítő teremmel, szabadtéri színpaddal, helytörténeti és egyéb gyűjteménnyel, kiállító helyiséggel és galériával, sportlétesítménnyel, klubbal, rendelkezik. Közel 540 alkotó közösség működik. Több mint fele népművészeti csoport, melyben 5-6 ezren folytatnak amatőr művészeti tevékenységet.

Az előadó-művészeti, népművészeti együtteseknek 3000 tagja van. Átlagosan nyolc és fél ezer alkalommal rendeznek évente kiállítást, művészeti eseményeket, szórakoztató-, népművészeti, közösségi rendezvényeket, vetélkedőket, versenyeket melyek közel kétmillió főt vonzanak. Kialakult, majd hagyományossá vált több olyan kulturális rendezvény, mely egyrészt a kisrégiók lakossága számára nyújt értékes programot, másrészt túlmutat a megye határain, azaz országos és nemzetközi szakmai jelentőségű: a Zempléni és Borsodi Művészeti Fesztiválok, a Borsodi Fonó Nemzetközi Folklór Fesztivál, a Matyóföldi Folklór Fesztivál, a Tokaji Írótábor, a Weöres Sándor Színjátszó Találkozók, Operafesztivál, Gönci Barack Fesztivál.


Képek irodánkról

 

Az iroda területi szintű szakmai feladatellátása:

 • a megye sokszínű értékeinek bemutatása, a megyei értéktár elkészítésének fontosságát népszerűsítő programok megvalósítása
 • megyén belül értéktár bizottságok, hungarikum klubok létrehozása, fenntartása
 • az országos kulturális közfoglalkoztatási program megyei szintű irányítása, megvalósítása
 • a hátrányos helyzetű, szakemberrel nem rendelkező települések közösségi művelődését elősegítő Kapunyitogató Programok szervezése. A Kapunyitogatók nem csak egyszeri kulturális „ajándékprogramok”. Az érdeklődés felkeltésén túl további rendszeres gondoskodást jelent a település közösségi művelődésének elindításában, folytatásában.
 • az Integrált Közösségi Szolgáltató Terek (IKSZT-k) közművelődési tevékenységének és munkatársainak szakmai támogatása
 • a megyében működő közművelődési intézmények számára szakértői, mentori segítség nyújtása a minősített intézményi cím pályázathoz
 • szakmai továbbképzések szervezése a vizuális művészeti alkotóműhelyek és alkotótáborok vezetői, kiállításszervezők, közművelődési tevékenységek szervezői, vezetői részére
 • az élethosszig tartó tanulás népszerűsítése, a közösségi művelődésben rejlő tanulási lehetőségek régi-új formáinak megismertetése.
 • szakmai napok, képzések, szervezése közművelődési feladatot ellátó szakembereknek, partnereknek
 • a megyében élő amatőr képző és iparművészek felfedezését szolgáló bemutatkozási események, kiállítások szervezése
 • a meglévő határon átívelő kapcsolatok ápolása, újak kiépítése
 • a megye hátrányos helyzetű térségében működő helyi, települési, térségi közösségi kezdeményezések támogatása mentorképzésen keresztül.
 • a már hagyományokkal rendelkező, nagy múltú események, mint a Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó projektszemléletű megvalósítása.
 • közművelődési statisztika gyűjtése és feldolgozása, valamint a segítségnyújtás ahhoz, hogy minél több kulturális szervezet tegyen eleget a statisztikai adatszolgáltatás kötelezettségének (elektronikus formában).
 • az Iskolai Közösségi Szolgálat letöltésének biztosítása középiskolás diákoknak közművelődési szakmai gyakorlat keretében
 • önkéntesek toborzása, bevonása a feladatfinanszírozási rendszer által támogatott szakmai programokba
 • az ifjúságot érintő, helyi identitást és népi hagyományokat erősítő klubok, közösségi alkalmak szervezése, fenntartása
 • az anyanyelvápolás népszerűsítését szolgáló vetélkedők, rendezvények szervezése felvidéki és megyei általános és középiskolás korosztály számára
 • szociális szövetkezet (közösségi vállalkozás) beindítását és helyi gazdaságfejlesztést elősegítő programok, látóutak, workshopok szervezése
 • a Matyó Népművészeti Egyesülettel együttműködésben a hagyományőrzés, népi kézművesség, tárgyalkotó kultúra ápolása népszerűsítése

Munkatársak

Tóth Csaba
területi koordinátor
E-mail: toth.csaba (at) nmi.hu
Telefonszám: 30/218 2437

 

Pedagóguscsaládban nőttem fel egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kisvárosban, Edelényben, amire nagyon büszke vagyok. Szüleim aktív részesei és kezdeményezői voltak a helyi sportéletnek, amatőr közösségek létrejöttének, a helyi kulturális élet minden fontos területének. Talán tudat alatt már ekkor éreztem, hogy ezt az utat választom. Tudom, hogy milyen a nagyváros távoli zajától egy kisközösségben felnőni, élni a mindennapokat és önállóan helyt állni egy hátrányos helyzetű településen. A helyi gimnázium elvégzése után a Nyíregyházi Főiskola történelem – művelődésszervező szakán szereztem meg az első diplomámat 2005-ben. Azon szerencsések közé tartozom, akinek lehetősége nyílt a főiskola elvégzése után a gyakorlatban is kipróbálni mindazt, amit eddig csak elméletben tudott elsajátítani. Így kaptam lehetőséget megmutatni ifjú lelkesedésemet és a szakma iránti tiszteletemet a Diósgyőri Várat is üzemeltető miskolci Ady Endre Kulturális és Szabadidő Központban, ahol rendkívül nagy szakmai tapasztalattal rendelkező kollégák segítették fejlődésemet. Az itt eltöltött évek során a sorozatos ambíciók, kihívások, sikerek és kudarcok kereszttüzében úgy éreztem, hogy megtaláltam azt, amit kerestem, a karrierlehetőséget. A Diósgyőri Várfesztivál oszlopos szervezőjeként és az amatőr művészeti csoportok mentoraként mondtam búcsút annak az intézménynek, ahol pályafutásomat elkezdtem. 2006-ban kezdtem meg tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karán, ahol 2008-ban végeztem, mint Okleveles Művelődésszervező. Még ebben az évben hosszas gondolkodás után a helyi városi közművelődési feladatokat ellátó Ifjúsági és Szabadidő Ház stábjához csatlakoztam, ahol város ünnepi referensként, pályázatíróként és a méltán híres, amatőr zenekarokat támogató PANKKK program felelőseként, valamint az intézmény által minden évben megrendezett Nemzetközi Formációs Táncfesztivál szervezőjeként dolgoztam 2013-ig. Ezt követően szakmai tapasztalatomat egy évig Kazincbarcikán, a „színes városban” kamatoztattam, mint a Kolorfesztivál és a városi rendezvények szervezője. 2015. január 1-jétől kaptam meg a bizalmat a Nemzeti Művelődési Intézet részéről, hogy Borsod megyéhez és egyben a lakhelyemhez tartozó irodát vezessem, mint területi koordinátor. Úgy érzem, hogy a csaknem tíz év alatt megszerzett szakmai tapasztalat, a helyi kulturális életben való aktív részvétel, a művészeti csoportok, közösségek ismerete, valamint a megye helyismerete erőt adnak ennek a nemes feladatnak az ellátásához. Bízom benne, hogy aktív részese lehetek annak a történelmi pillanatnak, amikor a nem működő közösségek újra életre kelnek, a települések helyi értékei közkinccsé válnak, a régóta zárva tartó művelődési házak ismét kinyitják kapuikat, és a kulturális szakemberek minden településen azt hirdetik, hogy Kultúra nélkül nincs egészséges társadalom. 

 

Kovács Anikó
irodavezető-helyettes
E-mail: kovacs.aniko (at) nmi.hu
Telefonszám: 30/928 2774

1991 óta élek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A Nyíregyházi Főiskolán földrajz-rajz szakon tanárként, majd az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán művelődésszervezőként 2008-ban végeztem. 20 éves közművelődési területen szerzett gyakorlattal rendelkezem. A tiszaújvárosi Derkovits Kulturális Központ munkatársaként számos kiállítás, rendezvény lebonyolításában vettem részt, rangos képzőművészeti események létrehozója lehettem.  A vizuális kultúra sokszínűségének feltárása mellett fontosnak tartom a fiatalok folyamatos bemutatkozási lehetőségét, az együttműködés keresését, új kapcsolatok, közösségek kialakítását, az értékek és tehetségek felfedezését. Hiszem, hogy a kultúra és a művészet megváltoztatja az emberek életét. A közművelődés egyik alapfeladata az amatőr művészeti tevékenység generálása, befogadása, támogatása, szakmai-módszertani mentorálása. Az amatőr művészeti tevékenység fontos szerepet tölt be életünkben. Hozzájárul az egyén és társadalom harmonikus működéséhez. Szükség van az ilyen irányú tevékenység segítésére, a lehetőségek biztosítására. Munkám során ezért én is sokat teszek. Így életre hívója lettem egy eseménynek, melynek során a megyében élő és alkotó amatőr képzőművészek mutathatják be alkotásaikat, és szakmai iránymutatás mellett folytathatják tevékenységüket. 

Alkotóként én is részt veszek a képzőművészeti életben, önálló és csoportos kiállítások, alkotótáborok rendszeres szereplőjeként.

 

Brézai Zoltán
megyei módszertani referens
E-mail: brezai.zoltan (at) nmi.hu
Telefonszám: 30/678 1594

Végzettség: művelődésszervező szak, politológia szakos bölcsész és középiskolai tanár, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár.

Szakmai tapasztalatok: Miskolcon születtem 1979-ben és azóta is ebben a városban élek. Az ELTE TFK-n művelődésszervezői, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán politológia és magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár diplomát szereztem. 1999-től egyetemistaként dolgoztam külsősként a Magyar Rádió Zrt. majd a MTVA Miskolci Stúdiójában, mint riporter, majd szerkesztő – műsorvezető. Főképp sport, kulturális és közéleti riportjaimmal jelentkeztem a Kossuth, Petőfi és Bartók Rádió műsoraiban, valamint a regionális hálózati programokban. 14 évnyi rádiós munka után sportnyelven szólva „átigazoltam” a közművelődés világába. 1996-tól tagja vagyok az Anyanyelvápolók Szövetsége Ifjúsági Vezetőségének, majd 2008-tól az országos elnökségnek is. Főképp az ifjúsági rendezvények, táborok, találkozók és a Kazinczy Gálák szervezésében vettem részt tagtársaimmal. Vallom, hogy az igényes beszéd-, magatartás- és érintkezéskultúra fontos szerepet kell, hogy játsszon életünkben. Mostani tevékenységem során is törekszem a nyelvi igényességre, hiszen anyanyelvünk pótolhatatlan kincs és érték.

Jelenlegi munkaterület, főbb feladatok: a Nemzeti Művelődési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Irodájában, helyi értéktárak, valamint hungarikum klubok generálása. Szakmai és módszertani segítségnyújtás a települések számára az értékőrző munka kezdeti lépéseihez, valamint a „helyi kincsek” gyűjtéshez értéktárakba való felvételéhez. Közművelődési statisztikai elemzések készítése, adatgyűjtés. A települési intézmények, önkormányzatok és civil szervezetek mentorálása a közművelődési statisztikai jelentés hatékony kitöltésének érdekében. „Anyanyelvápolás határok nélkül” elnevezésű megyei és felvidéki iskolák számára rendezett mintaprojekt. A program során „Anyanyelvi játékok – játékos anyanyelv” című vetélkedőn vehettek részt a térség megyei és határon túli általános és középiskolái.

Kapcsolat

Az iroda postacíme: 3525 Miskolc, Déryné utca 9.
E-mail: borsod (at) nmi.hu


Nagyobb térképre váltás

Irodánk csak gyalogosan közelíthető meg, ezért a hozzánk érkező partnerek, vendégek számára az alábbi parkolási lehetőséget tudjuk ajánlani. Hősök tere mélygarázs (30 méterre az Nemzeti Művelődési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Irodájától - bejárat a Kazinczy utca 16. sz. felől, 1-es számú posta). A parkolási díj: 260 Ft. /óra