Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Megyei Irodája

Érték-tár és Mester-tár kiadványt hoztak létre Pécs peremkerületében
2016. június 15. 14:45

A Pécsett több éve sikeresen működő Vasasért Egyesület szervezi három peremkerületi település Vasas, Hird és Somogy kulturális és sportéletét, és látja el a közművelődési feladatokat. Ezek az egykor önálló községek máig őrzik falusias jellegüket; gazdasági okokból csatolták őket Pécshez, pedig földrajzilag távol találhatóak tőle. A bányásztelepülések fénykora ugyan már rég leáldozott, most számtalan értéket fedeztek fel és foglaltak össze egy színes, igényes kiadványban.

A 2015-ben elnyert NCTA -2010-10761-C pályázat „Egy a piszkos tizenkettőből: Jó szerencsével építjük a közösséget” elnevezésű projekt keretében az egyesület elhatározta, hogy összegyűjti e három település jelenlegi értékeit, mesterembereit, és ezt a gyűjteményes munkát egy színes, képes, dekoratív, figyelemfelkeltő kiadványban teszi elérhetővé minden helyi lakos számára.

 

A munka egy kérdőív összeállításával kezdődött, amelyben a települések meglévő épített, természeti, emberi értékeivel, és egyéb jellegzetességeivel kapcsolatos kérdések szerepeltek. A kérdőívezést lelkes munkatársak végezték ismerőseik körében és lakókörnyezetükben. Fontosnak tartották, hogy minden korosztályból, iskolázottsági szintből és minden érdeklődési körből legyenek válaszadók, hiszen így lehet teljes a lefedettség. A kérdőívezés során sok adat gyűlt össze. Így született meg egy 72 oldalas kiadvány, amelyben a három település természeti, építészeti értékei, hagyományos ünnepei, mesterei, sportolói közéleti személyiségei kaptak helyet.

 

Ez a kiadvány több munkatárs egy éves munkájának eredménye, ami igazán dicséretre méltó, ha figyelembe vesszük, hogy ezek az emberek egyéb munkájuk mellett, sokszor szabadidejüket rááldozva, lelkesen, igazi lokálpatriótaként végeztek kutatómunkát.

 

A figyelemfelkeltő kiadvány remélhetőleg meghozza azokat a kívánt eredményeket, amelyek közelebb hozzák a településen lakókat egymáshoz, és felkeltik a nemrég betelepült lakosok kíváncsiságát az itt található értékek iránt, és ha megismerik ezeket, akkor jobban megbecsülik, jobban ragaszkodnak hozzájuk, és sajátjuknak is érzik majd azokat. Ez ugyan számokban nem mérhető eredmény, de sokkal többet jelent elfeledettnek hitt kincseink megbecsülése és méltó helyre emelése.

 

A Vasasért Egyesület ezúton is hálás szívvel mond köszönetet a Norvég Civil Támogatási Alapnak és azoknak a lelkes kulturális közösségi munkásainknak, akiket a Nemzeti Művelődési Intézet biztosított, hisz nélkülük nem jöhetett volna létre ez a kincset érő kiadvány.

 

A Vasasért Egyesület munkatársai