Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Irodája

Ismertető

Vas megye az ország nyugati részén, Nyugat-Dunántúlon helyezkedik el. Aprófalvas, nagy településszámú megye. A települések számát tekintve az országos listán a hetedik helyet foglalja el. A települések, a vasi tájegységek sajátos értékekkel gazdagítják a megye kulturális sokszínűségét. A kulturális örökséget a horvát, a vend, a német és a szlovén nemzetiségek nyelvükben és hagyományaikban őrzik.

A Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Irodája a szombathelyi Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ jogutódjaként 2013. április 1-jétől működik. Négy évtizedes megyei közművelődési intézményi gyakorlatunknak megfelelően alapfeladatunk a szakmai módszertani tanácsadás és szolgáltatás, a közösségi művelődés társadalmi és kulturális hatásainak erősítése, a helyi közösségi kezdeményezések, a civil szervezetek, illetve a megyei alkotó és művészeti közösségek működésének segítése. Kapcsolatot tartunk és szakmai tanácsadással segítjük a megyében működő művelődési házak munkatársainak és  civil szervezeteinek tevékenységét. Közreműködünk az országos közművelődési szervezetek és megyei kulturális intézmények, civil szervezetek közötti információáramlásban.

Akkreditált felnőttképzési intézményi tapasztalatunkat az élethosszig tartó tanulás, a tanórán kívüli nevelés, a felnőttképzés, az ismeretterjesztés, a közösségfejlesztés területén alkalmazzuk. Képzési, szakmai továbbképzési tevékenységünk során működtetjük a korábban létrehozott Felnőttképzési Centrumot. Akkreditált közművelődési intézményvezető (Vezetési, pénzügyi és államháztartási ismeretek közművelődési intézményvezetőknek) továbbképző tanfolyamokat szervezünk, igény szerint kihelyezett képzési helyszíneken is.

Koordináljuk a Vas megyében működő amatőr művészeti közösségek vezetőinek képzését színjátszás, vers- és prózamondás, valamint kreatív kézművesség szakterületeken.

A 2011-ben elnyert minősített közművelődési intézmény cím birtokosaként segítjük a megyei közművelődési hálózatban a minőségbiztosítási rendszer megismertetését és hatékony alkalmazását. A közművelődési szakemberek megismerkedhetnek a minőségirányítási rendszer alapjaival, alkalmazásának módszereivel.

Módszertani tanácsadással segítjük a lokális és a megyei szintű értéktárak és hungarikum klubok létrehozását. A tervezett, vagy már működő értéktárak Vas megye kulturális életének és értékeinek gazdag bázisaként lehetővé teszik a nagyközönség számára a megyei értékek széleskörű megismerését.

Kapunyitogató programjaink lehetővé teszik, hogy a kulturálisan hátrányos helyzetű településeken élők az „újranyitott” közösségi terekben aktív részesei legyenek a közösségi művelődésnek.

A Vas megyében tevékenykedő ifjúságiközösségek, szervezetek és IKSZT-k számára tanácsadó szakmai napokat szervezünk.

A hagyományos felmenő rendszerű, amatőr művészeti bemutatókat megszervezzük és lebonyolítjuk, melyek közül kiemelkedő jelentőségűek a „Vas megyében születtem” című népzenei találkozó és a Weöres Sándor XXII. Országos Gyermekszínjátszó Találkozó Vas megyei bemutatója.

Gyűjtjük és összesítjük a Vas megyében működő közművelődési szervezetek statisztikáit, közművelődési adattárakat, címlistákat állítunk össze. Feldolgozzuk a megyei közművelődésistatisztika adatait.

Munkatársak

Éles Krisztina
irodavezető-helyettes
Telefonszám: +36/20/478-68-03
E-mail: eles.krisztina (at) nmi.hu

 

Végzettség: 2002-ben a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskolán művelődésszervező szakon végeztem, PR-menedzser és nonprofit menedzser képesítéssel. Ezt követően 2006-ban a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karán művelődésszervezésből egyetemi oklevelet is szereztem.


Szakmai tapasztalatok: Pályakezdőként a tanakajdi Petőfi Sándor Művelődési Ház vezetését bízták rám. A település kulturális életének szervezésével és a helyi közösségi együttgondolkodás erősítésével 2003 és 2007 között foglalkoztam; emellett a Tanakajdi Hírmondó című, havonta rendszeresen megjelenő, helyi újságot is szerkesztettem. Szerkesztői, újságírói ambícióimat a Régiógazdaság című, régiós üzleti magazinnál bontakoztathattam ki; 2007 és 2011 között főszerkesztőként és lapmenedzserként tevékenykedtem a Régiófókusz Nonprofit Kft-nél. Emellett felnőttképzési programok, valamint a Páli Perecfesztivál és az Őrségi Tökfesztivál szervezésében is részt vettem. 2009-ben családi vállalkozásunk keretében útjára indítottam a négy megyében Helyi Érték címmel megjelenő kistérségi, megyei kiadványainkat, amelyek fő küldetése volt a kisebb településeken, kisvárosokban zajló értékteremtő tevékenységek bemutatása. 2014 augusztusa óta dolgozom a Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Irodájában irodavezető-helyettesként.


Jelenlegi munkaterület: Közművelődési szakemberként legfőbb célom, hogy az aprófalvas Vas megye legkisebb falvaiban is igényt támasszak a közösségi alkalmakra, a minőségi kulturális élményekre és az együttgondolkodásra. Vallom, hogy a kicsiny, elöregedő falvak fennmaradásának és fejlődésének kulcsa a helyiek minél szélesebb körű összefogásában rejlik. Ennek megfelelően olyan programokat szervezek, amelyek a helyi értékeken alapulnak; hiszen ezeket feltárva, a múltra, hagyományokra alapozva lehet jövőt építeni. Értéktár bizottságok, hungarikum klubok generálását mentorálom. Gazdaságfejlesztő projekteket dolgozok ki a megyei civilek bevonásával. A Vas megyében élő szlovén, horvát, német, lengyel nemzetiségi és roma kisebbségben élő közösségekkel való foglalkozás is feladatom éppúgy, mint az amatőr alkotóközösségek módszertani támogatása. Munkám során rendkívül fontosnak tartom a Vas megyei közművelődési szakma segítését, megújítását; a közművelődési szakemberek közösségépítő projektjeinek felkarolását, a megyei tradíciók felélesztését.

Tóth Eszter
módszertani referens
Telefonszám: +36 30/204-3926, 061/611-7615
E-mail: toth.eszter(at)nmi.hu

Angoltanár, valamint játék-, és szabadidő szervező tanár szakon végeztem az ELTE-n 2014-ben, majd 2015-ben elvégeztem Budapesten a Nemzeti Művelődési Intézet által szervezett Közművelődési szakember I. képzést. Lakóhelyemen már gimnazistaként kapcsolatba kerültem civil szervezetekkel, és tapasztalatot szereztem az önkéntes munka terén.

Egyetemi éveim alatt több alkalommal vettem részt nemzetközi projektekben külföldön, nyelvi-kulturális asszisztensként. 2010-ben két hónapot töltöttem Görögországban az AIESEC programmal, 2011-ben három hónapot az USA-ban a CCUSA gyermektáboroztatási programmal, és 2013-ban négy hónapot Olaszországban a Comenius tanárasszisztensi programmal.

2014 januárjától Szombathelyen a Zanati Kulturális és Sport Egyesületnél kezdtem dolgozni, ahol kollégámmal helytörténeti gyűjtést, előadássorozatot és kiállítást hoztunk létre Szombathely Zanat városrészének múltját, értékeit a helyi közösség figyelmének középpontjába állítva. 2014 júniusától 2016 májusáig a Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Irodájában dolgoztam szakmai asszisztensként, segítve az iroda szervezési és kommunikációs feladatainak ellátását, programjainak megvalósítását.

2016 szeptemberétől a Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Irodájában dolgozom módszertani referensként. Munkámban a helyi értékekre alapozó közösségfejlesztést; új, közösségi kezdeményezések felkarolását, megvalósítását; amatőr művészeti, képzőművészeti és ifjúsági kezdeményezések támogatását tartom fontosnak.


Biczó Miklós
módszertani referens, kulturális koordinátor
Telefonszám: 30/726-1536
E-mail cím: biczo.miklos (at) nmi.hu

 

Végzettség: Német nyelvtanári és művelődésszervező diplomával rendelkezem. Szakmai pályafutásomat 2003-ban kezdtem a Budavári Művelődési Házban Budapesten. 2004-től 2009-ig az Iránytű Ifjúsági Irodában dolgoztam ifjúságsegítő- művelődésszervezőként. 2009-től az MMIK LOGO Ifjúsági Szolgálatánál foglalkoztam ifjúsági közművelődéssel Szombathelyen és Vas megyében, majd 2010-től a Vas Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ ifjúsági-, közművelődési koordinátora lettem. 2013 áprilisától a Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Irodájában módszertani referensként dolgozom.

 

Szakmai tapasztalatok:

Ifjúsági közművelődés, rendezvényszervezés: tehetségkutatók, színházi előadások, koncertek, diáknapok, bálok, sportdélutánok, közösségi alkalmak, beszélgetések, játszóházak, klubok, kreatív foglalkozások, táncházak, tematikus napok, fesztiválok szervezése, lebonyolítása és segítése amatőr tehetségkutató fesztiválok szervezése, prevenciós színpad segítése.

Hazai és uniós pályázatok írása, kezelése, megvalósítása, projektmenedzseri munka, képzések akkreditációjának előkészítése, képzések szervezése, lebonyolítása.

2010 óta foglalkozom a Vas megyei kulturális statisztika gyűjtésével, feldolgozásával. Közel áll hozzám a népi kultúra, a hagyományőrzés, illetve a civil szektorban is tevékenykedtem. 14 éve néptáncolok, alapfokú néptánctanár végzettséget is szereztem, valamint 2007-től 2009-ig a Bartók Kulturális Táncegyesület elnökeként végeztem civil társadalmi tevékenységet.

 

Jelenlegi munkaterület, főbb feladatok: Szakmai napok szervezése, módszertani tanácsadás a közösségi művelődés területén, helyi értéktár programok lebonyolítása, gazdaságfejlesztő programokban való aktív részvétel. A Kapunyitogató programban való szervezési munkák lebonyolítása, illetve a kulturális közmunka programban való részvétel. Részt veszek a kulturális statisztika gyűjtésében, feldolgozásában és elemzésében.

Kulturális koordinátorként a megyei IKSZT-k mentorálását végzem a Többcélú közösségi terek fejlesztése - TÁMOP 3.2.3/B-12/1C-2013-0001 pályázat keretében.

Kapcsolat

Az iroda postacíme: 9700 Szombathely, Ady tér 5.
E-mail: vas (at) nmi.hu


Nagyobb térképre váltás