Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Megyei Irodája

Ismertető

Baranya megye sok szempontból az ország egyik legszínesebb, legváltozatosabb megyéje. Nemcsak földrajzi, domborzati vagy éghajlati szempontból igaz ez. Míg központja Pécs az ország ötödik legnagyobb városa, regionális központ, egyetemi és kulturális centrum, addig a megye aprófalvas szerkezetű, településeinek több mint kétharmada 500 fő alatti. Ez a végletesség jellemző a társadalmi-kulturális adottságokra is. Megyénkben kiemelkedően magas a különböző nemzetiségek aránya, elsősorban a német, a horvát és a roma nemzetiség. Míg Pécs, köszönhetően az Európa Kulturális Fővárosa programnak is, kiemelt kulturális központ, addig a megye legtöbb településén rendszeres közösségi művelődési tevékenység nincs.
A Baranya megyei iroda 2013. január 1-től integrálódott a Nemzeti Művelődési Intézet szervezetébe.

Főbb tevékenységeink 2013-ban:

Baranyai megyei értéktár: irodánk aktívan támogatja a megye településeinek értékfeltáró munkáját, hungarikum klubok létrehozását.
IKSZT mentorálás: segítjük a megye címbirtokos településeit a sikeres pályázati elszámolásban a források eredményes lehívásában, illetve a folyamatban lévő fejlesztések megvalósításában.
Minőségfejlesztés: szakmai képzési programmal, tanácsadással hozzájárulunk ahhoz, hogy a megye közművelődési szervezetei körében teret nyerjen a minőségbiztosítási szemlélet
Kapunyitogató: bezárt vagy csak alkalmanként megnyitott művelődési házakba szervezünk családi napot, kiállítást, ismeretterjesztő előadást a megye nyolc településén
Amatőr művészeti programok: felmenő rendszerű amatőr programot hirdetünk a gyermekszínjátszás, a könnyűzene és a gyermeknéptánc területén, továbbá bábpedagógiai konferenciát és néptánc koreográfus fórumot
Élethosszig tartó tanulás: különböző szakterületről érkező oktatók segítségével dolgozunk ki olyan felnőttképzési programokat, amelyeket 2014-ben megvalósítunk a megye településein
Közművelődési statisztika: szaktanácsadással hozzájárulunk ahhoz, hogy a közművelődési szervezetek egyszerűen tudják teljesíteni statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségüket
Szakmai képzések: a megye közművelődési szakembereinek mindennapi munkáját érdemben segítő non-formális képzési alkalmakat bonyolítunk le
Ifjúsági vezető képző: három alkalmas tréning jellegű tábort szervezünk a megye ifjúsági közösségeinek vezetői részvételével
Bőségkosár: úgynevezett soft-elemekkel segítjük a kovácsszénájai helyi gazdaságfejlesztési programot, minek keretében befőző klubot és kosárfonó tanfolyamot indítunk
Jövőműhely: a megye egy zárt mikortérségébe, három szomszédos település bevonásával (Kishajmás, Husztót és Kovácsszénája) problémafeltáró alkalmakat szervezünk
Ormánsági mesterek nyomában: különböző intenzív kézműves képzési programokat indítunk hátrányos helyzetű csoportok számára az ormánsági Kémes településen
Hagyomány és közösség: a nagynyárádi Országos kékfestő fesztivál keretében szakmai napot szervezünk, melyen a közösségfejlesztés és a tradicionális tevékenységek kapcsolatát, egymásra hatását járjuk körbe

Baranyai módszertani feladatok 2013
A Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Megyei Irodájának 2013-as munkatervében szereplő
feladatfinanszírozási helyszínek.

 

Munkatársak

Váradi Judit
területi koordinátor
E-mail: varadi.judit (at) nmi.hu
Telefonszám: +36 1 611-7430, 30/447-8315

1980- 1981 Mohács, Bartók Béla Művelődési Központ: Felnőttoktatás: általános iskolát nem végzett felnőttek számára. Rendezvények és egyéb tanfolyamok szervezése.
1981-1982 Pécs Városi Könyvtár BÉV Fiókkönyvtára: Könyvtáros, könyvtári programok, kiállítások szervezése
1982-1985 Pécs, Baranya Megyei Művelődési Központ: ifjúsági klubok segítése, , klubvezető tanfolyam szervezése, cigány közművelődés (felnőtt és ifjúsági és gyermek klubok, programok, táborok) szervezése, jászóházvezetők továbbképzése.
1985-1992 Mohács, Bartók Béla Művelődési Központ: 7-8. osztályát nem végzett fiatalok számára iskola szervezése, ifjúsági ház vezetése, rendezvényszervezésekben való részvétel, városi Közérdekű Információs Füzetek szerkesztése, megjelentetése.
1992-1994 Pécs, Doktor Sándor–Zsolnay Városi Művelődési Központ: Gyermek programok, szakkörök, kiállítások tanfolyamok, képzések szervezése, lebonyolítása, civil szervezetek tevékenységének segítése
1994-2011 Pécs Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ: Közművelődési szakmai tanácsadás, szakmai konferenciák szervezése, projektek írása, lebonyolítása, fesztiválok szervezése (pl. Mediterrán Ősz Regionális Fesztivál, Szőlő és Bor Ünnepe) amatőr művészeti pályázatok, kiállítások szervezése. Intézményi honlap és az országos adatbázis feltöltése. Regionális programajánló szerkesztése. Megyei közművelődési statisztika feldolgozása.
2011 április 15-2012. december 31. Pécs, Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár Szellemi kulturális örökség Baranya megyei reprezentatív listájának összeállítása, regionális szakmai napok, kiállítások szervezése. Közművelődési szakmai tanácsadás, közművelődési statisztika, Baranyai ÉrtékTár on-line adatbázis szerkesztése, frissítése, országos adatbázis feltöltése. 

 

Spirk Nikoletta
irodavezető-helyettes
Telefonszám: +36 1 611-7433, 30/826-5228
E-mail: spirk.nikoletta@nmi.hu

 

2004-ben a Pécsi Tudományegyetemen művelődési és felnőttképzési menedzser, majd 2014 júniusában ugyanitt pszichológusi (társadalom és szervezet szakirány) szereztem diplomát.
Dolgoztam külföldön programszervezőként majd 2009-től a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft-nél több hazai nemzetközi bűnmegelőzési projektekben („Integration by Prevention”, Values versus violence – Értékek kontra erőszak”) vettem részt. Koordináltam a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózat és a dél-dunántúli régió Eurodesk munkáját. A „Values versus Violence” nemzetközi bűnmegelőzési program során Értékkommunikátori (2009) tanúsítványt szereztem, Baranya megyében azóta több tréninget tartottam szakembernek, iskolásoknak a következő témakörökben: Konfliktuskezelés; Média és erőszak kapcsolata; Kultúrák közötti kapcsolat, Diszkriminációmentes együttélés.Panyik István
módszertani referens 
E-mail: panyik.istvan@nmi.hu
Telefonszám: +36 1 611-7432, 30/228-6206

Művelődési és felnőttképzési menedzser diplomámat 2006-ban szereztem a Pécsi Tudományegyetemen, 2010-ben Kulturális projektszervező és Európai Kulturális Fővárosok ismerete című akkreditált képzéseket végeztem. Tanulmányaim során a megszerzett kommunikációs, művészet és művelődéstörténeti, településfejlesztési, kulturális turizmus és marketing ismereteim mellett nagy figyelmet fordítottam szülővárosom Pécs és a Dél-Dunántúli régió kulturális életének megismerésére.
2004-től a Kulturális Falukutató Program szervezőjeként és szakmai irányítójaként az ormánsági falvak kulturális állapotfelmérését végeztük, melynek kapcsán feladataim közt szerepelt közösségfejlesztés, kulturális koncepciók, fejlesztési tervek elkészítése a lokális kisközösségek számára. Szakdolgozatom témája Pécs századfordulós bérházépítészete, melyben épített környezetünk helytörténeti kutatását végeztem.  Pécs belvárosának számos épületének múltját és jelenét tártam fel építészet-, művelődés-, művészet- és társadalomtörténeti, szociológiai szempontok figyelembevételével. Önkéntesként a Kortárs Ellátó Egyesület  munkáját segítem, alkotói piacok, kiállítások, könyvbemutatók, művészeti előadások szervezésében veszek részt.
A Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Megyei irodájában 2014 őszétől dolgozom. A feladatfinanszírozás keretében megvalósuló szakmai feladataim a nemzetiségek kultúrájának megőrzését szolgáló projektek szervezése, lebonyolítása, kapcsolattartás a baranyai nemzetiségi civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, minőségfejlesztés segítése, szakmai napok szervezése, gazdaságfejlesztést segítő közművelődési innovációk támogatása,illetve Kapunyitogató programok szervezése.Balatonyi Barbara
 
módszertani referens 
E-mail: balatonyi.barbara (at) nmi.hu 
Telefonszám: 30/928-6252 

Balatonyi Barbara vagyok, pécsi születésű „tüke”. A várost és az itt élő embereket jól ismerem, így jelentős kapcsolatrendszerre tettem szert a civil szférában. 2012-ben a Pécsi Tudományegyetem andragógia szakon, művelődésszervező szakirányon diplomáztam. 
Érdeklődési körömnek és tanulmányaimnak köszönhetően már hallgatóként tapasztalatot szereztem különböző közművelődési intézményekben. 2009 és 2011 között az egyetem kari könyvtárában dolgoztam önkéntesként, gyakornokként pedig a Várostörténeti, Természettudományi és Néprajzi Múzeumban kiállítások megrendezésében vettem részt, ezért jól ismerem a közgyűjteményekben tevékenykedők feladatait és helyzetét. 
Mint fiatal kulturális menedzser nyitott vagyok az innovációk és a közművelődés fejlesztési lehetőségei iránt. Örömet szerez, ha emberekkel foglalkozhatok, és kulturális mediátorként munkájukat segíthetem, ösztönözhetem, szervezhetem. 
Elengedhetetlennek tartom a civil szféra bevonását a közművelődési életbe, velük partnerként a meglévő közösségek fejlesztését, felpezsdítését, új közösségek kovácsolását. A Baranya Megyei Iroda tagjaként munkámat ezen elv szellemében végzem.


Somogyiné Csokonai Éva
gazdasági ügyintéző
E-mail: somogyi.eva@nmi.hu
Telefonszám: 30/228-5787

2014. szeptember 22-től dolgozom az Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Megyei Irodájában gazdasági ügyintézőként. Feladataim közé tartozik az iroda gazdasági, pénzügyi jelentéseinek (heti és havi) elkészítése, adminisztrációjának irányítása és ellenőrzése, pénzügyek elszámolása (pl. kiküldetési díjak) valamint a szakmai, módszertani programok nyomon követése. Kapcsolattartási szerepem van a Magyar Államkincstár Központi Bérszámfejtési Osztálya, a Művelődési Intézet Munkaügyi és Gazdasági Osztálya és a Baranya megyei iroda között.

Kapcsolat

Az iroda postacíme: 7621 Pécs, Kálvária utca 34.
E-mail: baranya (at) nmi.hu

 


Nagyobb térképre váltás