Nemzeti Művelődési Intézet Csongrád Megyei Irodája

Egy közösségi kemence születése
2016. november 21. 09:04

A „Közösségi tervezés” pilot program egyik legfontosabb mérföldkövéhez érkeztünk el Árpádhalmon 2016. november 17-én, amikor is megszületett a közösségi kemence építésének ötlete, tervezési folyamata.

Négy alkalommal találkoztunk az 530 fős település koordinációs csoportjával és nyitott volt a lehetőség a lakosság számára is, hogy csatlakozzon az alkalmak valamelyikéhez, ha úgy érzi, hogy a kérdőívezésen túl is van mondanivalója, esetleg szívesen venne részt a folyamatban. Zsótér Mária közösségfejlesztő facilitálásával nemcsak a közösségi tervezés módszerének alapjait ismerték meg a résztvevők, hanem ötleteikkel, javaslataikkal hozzájárulhattak a legnépszerűbb projektötlet kiválasztásához és kidolgozásához is.


A lakosságot a program elején több módon igyekeztünk megszólítani, bevonni. Először a helyi önkormányzat jelezte szórólappal, hogy települési szintű megkérdezést fog tartani a Nemzeti Művelődési Intézet Csongrád Megyei Irodája. Majd érkeztek a kérdőívezők, és ezt követően egy helyi újságot is életre hívtunk. (Egy ideje ugyanis már nincs a faluban papíralapú helyi lap). 161 háztartásból 121-ben kaptunk választ kérdéseinkre, kimagasló volt azok aránya. A válaszadók között jelentős számban vannak azok, akik a közel 30 évvel ezelőtti megyei ifjúsági találkozó újbóli életre hívását tartják fontosnak, emellett nagy arányban szavaztak még a közösségi kemence építésére, illetve még a tájház létrehozását is sokan előnyben részesítették.


A koordinációs csoport aktív közreműködésével ezt a kört kellett leszűkíteni egy konkrét projektre. Sikerült is, hiszen az ott élők úgy gondolják, ha megépül a kemence, ha le lehet köré telepedni, ha lobogni fog a tűz, akkor könnyedén indulnak el olyan beszélgetések, amelyek enélkül talán sosem történhetnének meg. És ez lehet az alapja a másik két projektnek, amelyet az árpádhalmiak ugyancsak szeretnének megvalósítani. Úgy vélik, ha a kérdőívezés is ezt az eredményt hozta, miért ne lehetne tovább folytatni a tervezést? Irodánk itt már csak részben lesz jelen, amennyire a helyiek igénylik, vagy amennyiben a folyamat azt megkívánja. A mi kis közösségi tervezésünkről hamarosan egy kiadvány is készül majd, mely visszacsatolásként is szolgál a település lakói számára. És visszaigazolás nekünk is arról, hogyan éltük meg a folyamatot. Az Árpádhalmon zajló történések tökéletes bizonyságai annak, hogy minden program vége, egy újnak a kezdete is egyben.


A találkozások, tervezések közben Zsótér Mária az ifjúsági találkozó újragondolásában ajánlotta fel alapítványa közreműködését. Időközben kiírták a kulturális alapellátás támogatása pályázatot is az 1000 fő alatti települések részére. Természetesen mi is szeretnénk majd a legjobb tudásunk szerint kihasználni ezt a kínálkozó lehetőséget a közeljövőben. Elképzeléseink ugyan képlékenyek még, de vannak!Magné Szaitz Éva