Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Irodája

Ismertető

/storage/files/files/2016/NMI_Zala_2015_programjai,pptx típusú fájlBemutató a 2015-ös év eredményeiről

 

Zala megye a Dunántúl délnyugati részén található, a nyugat-dunántúli régió részeként. Északról Vas, keletről Veszprém, délről Somogy megye, nyugatról pedig a horvát és szlovén határ szegélyezi. Zala hazánk egyik legkisebb területű megyéje (3.784,4 km2), lakosainak száma nem éri el a 300 ezer főt (290.762 fő). Településeinek száma: 258.

A sűrű, csaknem párhuzamos, de dél felé kissé szétterülő völgyek rendszere erősen tagolja. Ez a felszabdaltság nem kedvezett a nagyobb települések kialakulásának, így vált jellemzővé a „szeges” falutípus. A népesség területi elhelyezkedése a megyében – a sajátos településhálózati adottságok következtében – rendkívül kiegyenlítetlen. Elsősorban a megye délnyugati aprófalvas térségeiben igen alacsony a népsűrűség, míg a Zalaegerszeg térségben és Keszthely-Hévíz környékének településeiben, valamint Nagykanizsa vonzáskörzetében magasabb. Magyarország természeti értékekben egyik leggazdagabb megyéje. Legjelentősebb folyója a Zala, a Balaton legfőbb vízszállítója.

 

A Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Irodája főbb tevékenységei:

Felmenő rendszerű amatőr művészeti rendezvények, az amatőr művészeti mozgalmak alkotóinak, műhelyeinek, csoportjainak, előadóinak módszertani segítése.
Szakmai támogatás nyújtása a megyében működő közművelődési szervezetek számára a korszerű minőségfejlesztési gyakorlat kialakításában, a fejlesztési folyamat kiépítésében, működtetésében.


 

Kapunyitogató: 2013-ban kezdődött az országos programsorozat, melynek célja, hogy olyan hátrányos helyzetű kistelepüléseken, ahol nincsen rendszeres kulturális élet, néhány napra kinyíljon az egyébként ritkán használt intézmény, és új közösségi formákkal ismerkedjenek meg az ott élők.

2013-ban járásonként 2, összesen 12 településen zajlott a program, 2014-ben már 14 települést sikerült bevonni a Kapunyitogató programsorozatba, köztük kettőt a szomszédos Szlovéniából, időrendben a következőket: Alsónemesapáti, Karmacs, Kerkaszentkirály, Csonkahegyhát, Resznek, Sormás, Egeraracsa, Kerkateskánd, Balatonmagyaród, Zalabér, Csörnyeföld, Tekenye, Radamos (Szlovénia), Felsőlakos (Szlovénia)

 

IKSZT-k mentorálása – Zalában 38 IKSZT nyílt, ahol irodánk feladata a szakmai tevékenységek segítése, szakmai műhelyek működtetése volt az elmúlt évben.

Halmozottan hátrányos helyzetű rétegek integrációját szolgáló kezdeményezések: Zalaszentgrót, Lenti – Lentikápolna

- A roma populációból sikeres közéleti emberek és vállalkozók bemutatása – minta, példamutatás;

- Sikeres romaprogram megismerése – 2003. évtől működő mintakertészet helyszíni látogatása (5,5 ha területen)

A megye néphagyományokban, népi értékekben rendkívül gazdag, ezek megőrzése, illetve annak segítése fontos feladat. Erre kiváló lehetőség a Megyei értéktárak elkészítését segítő feladat: Lenti járás 10 településén – Kissziget, Ortaháza, Kerkateskánd, Szécsisziget, Hernyék, Nemesnép, Ramócsa, Zalaszombatfa, Barlahida, Szilvágy – gyűjtötték össze a fellelhető helyi értékeket, majd Lentiben egy közös bemutatkozáson, kiállításon, műsoron vettek részt a települések képviselői saját értékeikkel.

 

Megyei sajátosságú feladatok:

Nemzetiségek kultúrájának megőrzését szolgáló innovációk

- Anyaországi koreográfus táncoktatása a Mura-menti térség horvát településekről érkezett érdeklődőknek. A jelentkezők saját településükön tovább oktatták az elsajátított anyagot.

- Jelenetek (élő betlehem, gyermekszületéshez kötődő népszokások) színpadi feldolgozás rendezése, bemutatói a zalai Mura-mentén, illetve horvátországi településeken.

- Mura-menti horvát népdalkörök, kórusok együttes fellépése az élő betlehemi játékokban, egyházi dalbetétekkel.

2013 decemberében került megrendezésre a VII. Zalai – Regionális és Határon túli Betlehemi Jászol Pályázat és Kiállítás. Ezen a betlehemi témájú képzőművészeti, népművészeti, kézműves alkotásokból rendezett kiállításon a teljes Zala megyéből és Muravidékről vettek részt alkotók, az óvodás kortól, a felnőttekig.

 

Nagy projektek:

Az „Újra öltünk, örökítünk” projekt célja, a már szinte feledésbe merülő népi hímzésvilág felelevenítése, megőrzése. Megyénkben 5 helyszínen 2013. október elejétől indultak a foglakozások: Iklódbördőce, Nagylengyel, Murarátka, Bucsuta, Nemesrádó – majd zárásként 2014 áprilisában helyszínenként közös kiállításon mutatták be munkáikat a résztvevők.

Irodánk 2013-tól részt vállal a Kulturális Közfoglalkoztatási Program  megyei koordinálásában. 

 

Munkatársak

Konczér Katalin

területi koordinátor
E-mail: konczer.katalin (at) nmi.hu
Telefonszám: 30/857-5869
 


1979-81. Horvát származásom és aktív kulturális tevékenység miatt, művelődési ház igazgatói munkakör betöltésére kértek fel a Vas megyei Horvátzsidányban.

Családi okok miatt 1984. évben a Zala megyei Letenye településre költöztem, ahol a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtárban egy évig könyvtáros, majd népművelő munkakörben dolgoztam. Kiemelkedő feladatom volt az ifjúsági és gyermekprogramok szervezése (játszóházak – a térség különböző településein, falunapok szervezése; Tini Klub és Cigányklub beindítása, stb.), a felnőttek művészeti nevelése, a szomszédos Horvátországgal (Varasd és Muraköz megye) kialakított kulturális kapcsolatok generálása, ápolása.  Az intézményvezető tartós betegsége miatt megbízott igazgató voltam két éven keresztül (1998-2000.). Munkámat 1990. évben Andrásfalvy Bertalan művelődési és közoktatási miniszter "Miniszteri dicsérettel" jutalmazta. A horvátországi Varasd megyével 1989. évtől kulturális csereprogramok terén kialakított intenzív együttműködés eredményeként, 1994. évben Varasd és Zala megye együttműködési megállapodást írt alá – előkészítésében és végrehajtásában aktív szerepet vállaltam. 2004. évben Varasd megye elismerésben részesített.

2004. 04. 1. nappal Lenti Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói helyre pályáztam sikerrel. Munkám során igyekeztem olyan kulturális kínálattal szolgálni, mely a mai kornak megfelelő értékeket képvisel, lehetőség szerint turisztikai vonzerőt jelentő programok biztosításával (pl. Lenti Nyár rendezvénysorozatban Templom-téri zenés esték; Lenti Termálfürdőre, Sárberki tóhoz kihelyezett programok; Lenti-hegyen lévő nyaralóknál megrendezett 10 napos művésztelep. Ez utóbbin a turisták kipróbálhatták a képző- és népművészeti tehetségüket, a hegyi hajlékok tulajdonosai pedig bór- és tájjellegű ételek kóstolójára invitálták az érdeklődőket („Művészetek hegye”). Különös hangsúlyt fektettem a működő civil szervezetek menedzselésére, külföldi kapcsolataik ápolására.

2007. 04. 1. nappal Letenye Város Polgármesteri Hivatalában Művelődési, Egészségügyi, Ifjúsági és Sportosztály (ideértve a szociális ügyeket is) osztályvezetője voltam. Köztisztviselői alapvizsgával rendelkezem.

2008. 01. 1. A horvátországi Hidroelektra Niskogradnja d.d. Magyarországi Fióktelepénél léptem alkalmazásban. A Mura folyón épülő új autópálya-híd magyar-horvát közös beruházásban készült, ami kétnyelvű dokumentálást, folyamatos minisztérium-szintű egyeztetéseket igényelt, és elengedhetetlen volt olyan személy alkalmazása, akinek nyelvismeretével e műszaki feladat maradéktalanul, az elvárásoknak, műszaki szabványoknak megfelelően megoldható. Az új kihívás tovább gazdagította szervezői tapasztalataimat.

2009. 07. 1. nappal az újonnan alakult Zala Megyei Közművelődési Intézmény igazgatója lettem Zalaegerszegen. A megyei módszertani feladatellátásban mindenkor figyelembe kell venni a megye földrajzi fekvését, településszerkezetét, a lakosság életkörülményeit, szokásait, mentalitását, szociális helyzetét, tárgyi-, szellemi örökségét. Zala megye gazdag kulturális hagyatékának megőrzése-fejlesztése, továbbörökítésének elősegítése, a helyi közösségek megerősítésével képzelhető el. Munkám során elsősorban ezek a szempontok vezérelnek. A helyi közösségek bevonásával folyamatosan azon dolgozunk, hogy újszerű feladatokkal további közösségi tevékenységeket generáljunk, kreativitásuknak teret biztosítva a helyi értékek hangsúlyozásával.

 

Papp Ildikó
irodavezető-helyettes
E-mail cím: papp.ildiko (at)nmi.hu
Telefonszám: 06-30/7242-996

Végzettség: Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely művelődésszervező szak - térségfejlesztő szakiránya után, a Pécsi Tudományegyetem egészségfejlesztő-mentálhigiéné szakán végeztem. Alapszakmám pénzügyi ügyintéző - képesített könyvelő.

Szakmai tapasztalat: Türr István Képző és Kutató Intézetben a TÁMOP-5.3.1.B1 projektben női roma mentorként feladatom volt az érintettek segítése a tanulásban, életvezetésben, elhelyezkedésben. A helyi ÁMK-ban önismereti tanácsadójaként személyiség és kompetenciafejlesztő foglalkozásokat, valamint kulturális programokat tartottam. Ezt megelőzően a városi gondozási központban terápiás munkatársként, pszichiátriai és szenvedélybetegek komplex szociális támogatása, egyéni segítése és fizikai-szellemi kulturális foglalkozások szervezése volt a feladatom. Előtte rendezvényszervező irodában, asszisztensi munkákat láttam el.

 

Kocsis Tamás
megyei módszertani referens
E-mail cím: kocsis.tamas (at)nmi.hu
Telefonszám: 30/787-5903

 

2012-ben végeztem a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar andragógia (művelődésszervező) szakán, múzeumpedagógiai specializációval. A főiskola mellett amatőr művészeti ágakban próbáltam ki magam (tárlatvezetés, színház, hegedű).

2013-tól Kulturális mediáció szakot már levelezőn folytattam így hazaköltözhettem, egy vajdasági kis településre, Bajsára. Itt igyekeztem a megszerzett tudásom bővíteni és kamatoztatni. Elvégeztem a Deszkára fel! rendezői- és csoportvezetői képzéseit, majd megalapítottam egy gyermekszínjátszó csoportot. Ezt követően egy országos pályázatnak köszönhetően létrehoztunk egy ifjúsági művelődési teret (K.OM.P.), ami később művelődési házként is szolgált. Mindezek mellett tagként segítettem a bajsai ETNO Hagyományőrző Egyesület munkáját.

Közben szintén tagként tevékenykedtem a Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal ifjúsági csoportjában.

2014-től Dunaszigetre költöztem, ahol a helyi IKSZT alkalmazottjaként dolgoztam.

2015-től váltam a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársává, mint módszertani referens, először Vas megyében, majd 2016-tól Zala megyében.

Feladataim leginkább az amatőr művészeti programokra irányulnak, a népművészeti találkozóktól, a színházi képzéseken át az amatőr könnyűzenei programokig. Ezen kívül kiemelt figyelmet fordítok az ifjúsággal foglalkozó lehetőségekre és részt veszek a Kapunyitogató programsorozatokban is.

 

Pers Lajos
kommunikációs munkatárs
E-mail: pers.lajos (at) nmi.hu
Telefonszám: 30/857-6465

1981 óta dolgozom a közművelődésben. Az akkori zalaegerszegi Ifjúsági Házban kezdtem technikai munkatársként. Az évek során sok átalakulás, névváltozás történt az intézményben, ezzel feladataim is sokat változtak, de az alap, a rendezvények kiszolgálása mindig megmaradt.

Feladataim közé tartozott a kiállítások építése, rendezvények helyszínének berendezése, hangosítás, világítás, eszközök kisebb javítása, emellett a dokumentálás: fotók majd videó-felvételek készítése. Később, a számítógép használat elterjedésével kibővült a feladatkör. A videó felvételek készítésén, vágásán, archiválásán kívül kiadványszerkesztés, oklevelek, emléklapok, meghívók, plakátok szerkesztése és készítése, fotószerkesztés és szinte mindenre kiterjedő számítógépes munkák. Idetartozik a nagymennyiségű archív anyag adatbázisba rendezése, a könnyebb visszakereshetőség érdekében. A hosszú éveken át megrendezett, hagyományőrzéssel kapcsolatos pályázatra készült, régi néphagyományokat, népi munkafolyamatokat bemutató filmek, bár a korábbi technikai feltételek nem voltak a legjobbak, nem kis értéket képviselnek. De a különféle rendezvényekről készült képek, videó-anyagok, a belőlük készült, képzésekhez felhasználható felvételek mind szintén értékesek.
Ezek a feladatok jelenleg még adminisztratív jellegű munkákkal is kiegészültek.

 

Kapcsolat

Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Irodája
Az iroda postacíme: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság utca 1.
Levelezési cím: 8903 Zalaegerszeg, Pf.: 21.
E-mail cím: zala (at) nmi.hu

Nagyobb térképre váltás